I dag, den 9. november, lanserte selskapet mitt Givn — en bedre måte å gi og få gavekort på. Dette er historien om hvorfor vi i midten av august valgte å snu opp ned på selskapet for å lage en “game changer” i gavekort-bransjen.

Et bryllup og noen umulige gavekort

Historien om Givn starter i 2018 da jeg giftet meg. I bryllupet vårt fikk vi mange gavekort, flere av typen som tilsynelatende fungerer som et vanlig bankkort (Paygoo og SpendOn). Opplevelsen jeg og min kone senere skulle ha med disse gavekortene skapte grobunn for at selskapet mitt nå lager gavekort-tjenesten Givn.

Gavekortene vi fikk i bryllupet skulle vi bruke på ny sofa. Til vår overraskelse ble alle gavekortene avvist av bankterminalen når vi skulle betale. Betjeningen tipset oss om at kortene måtte aktiveres på nett først. Sofaen ble dermed satt på vent, til vi hadde fått orden på gavekortene. …

About

Knut Hellik Kvale

Founder of Givn and Hoopla tickets. Passionate about bringing ideas to life.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store